TP PBD: Cara Pentaksiran, Konsep dan Tahap 1-6

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Hargai Kami, Share Pada Rakan Anda:

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) atau dulunya dikenali sebagai Pentaksiran Sekolah (PS) adalah satu proses pentaksiran yang berterusan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. 

Ia bertujuan untuk mendapatkan maklumat mengenai perkembangan, kemajuan, kebolehan, dan pencapaian murid. PBD diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) selepas peperiksaan wajib seperti UPSR dan PMR ditiadakan.

Tujuan utama PBD adalah untuk melihat perkembangan kemajuan murid dalam pembelajaran dan membantu guru dalam meningkatkan pengajaran mereka.

TP PBD

Ia bukan bertujuan untuk membandingkan murid satu sama lain. Maklumat yang diperolehi dari PBD digunakan oleh guru untuk merancang tindakan susulan yang sesuai bagi membantu perkembangan pembelajaran murid.

Mata pelajaran yang terlibat dalam PBD merangkumi semua mata pelajaran dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM).

Konsep TP PBD

 • Konsep TP PBD diterapkan secara berterusan dari Tahun 1 hingga Tahun 6 di sekolah rendah dan dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5 di sekolah menengah.

Jenis-jenis pentaksiran yang digunakan dalam PBD termasuk pemerhatian, penulisan, dan lisan. Ia juga melibatkan aktiviti seperti kerja projek, kuiz, dan pembentangan. Semua pentaksiran ini berdasarkan Standard Prestasi dan penilaian guru yang profesional.

Proses TP PBD

Proses pelaksanaan TP PBD melibatkan langkah-langkah berikut:

 • Merancang Pengajaran dan Kaedah Pentaksiran.
 • Melaksanakan Pengajaran dan Pentaksiran.
 • Merekod dan Menganalisis Pencapaian Murid.
 • Membincangkan keperluan untuk meningkatkan tahap pencapaian murid.
 • Melaporkan tahap pencapaian murid.

TP PBD

Tahap PDB

Terdapat enam tahap penguasaan dalam TP PBD (TP1 hingga TP6), dan setiap tahap menggambarkan tahap penguasaan murid dalam mata pelajaran tertentu. Tahap-tahap ini mengambil kira pengetahuan, kemahiran, dan nilai yang dinyatakan dalam kurikulum:

 1. TP1: Tahap penguasaan pertama, di mana pelajar mula memahami perkara asas atau dapat melakukan kemahiran asas.
 2. TP2: Pelajar mula menunjukkan kefahaman dan boleh menjelaskan perkara yang dipelajari.
 3. TP3: Pelajar tahu, faham, dan boleh melaksanakan tugas dengan menggunakan pengetahuan mereka.
 4. TP4: Pelajar boleh melakukan perkara dengan adab baik, mengikut prosedur atau secara analitik dan sistematik.
 5. TP5: Pelajar boleh melakukan perkara dengan adab terpuji dalam situasi baharu.
 6. TP6: Pelajar boleh melakukan perkara dengan adab mithali, bersikap kreatif, dan inovatif.
 7. Pelaporan tahap pencapaian murid dalam PBD dilakukan menggunakan templat pelaporan dalam fail Excel. Laporan ini disampaikan kepada murid dan ibu bapa sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Bagi sekolah yang menggunakan perekodan dan pelaporan PBD secara luar talian, templat boleh dimuat turun melalui pautan yang disediakan.
Menarik lain :  Pemansuhan UPSR dan 3 Kebaikannya

TP PBD

Soalan Lazim TP PBD

Apakah PBD?

 • Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan satu proses pentaksiran yang berterusan semasa proses pengajaran dan pembelajaran untuk mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan, dan pencapaian murid. PBD berfungsi sebagai alat pembelajaran, untuk pembelajaran, dan tentang pembelajaran.

Apakah mata pelajaran yang terlibat dengan PBD?

 • Semua mata pelajaran dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) terlibat dalam PBD. PBD dilaksanakan dari Tahun 1 hingga Tahun 6 di sekolah rendah dan dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5 di sekolah menengah.

Mengapakah TP PBD penting?

 • PBD penting kerana ia membantu guru dalam mengesan perkembangan murid secara menyeluruh, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran, menilai keberkesanan pengajaran, merancang dan mengubah suai kaedah pengajaran, serta mengambil tindakan susulan yang sesuai dengan segera.

Bagaimanakah PBD dilaksanakan?

 • PBD dilaksanakan secara berterusan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran sepanjang tahun. Ia menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti pemerhatian, penulisan, dan lisan. Selain itu, ia juga melibatkan aktiviti seperti kerja projek, kuiz, dan pembentangan, dengan merujuk kepada Standard Prestasi dan pertimbangan guru yang profesional.

Bagaimanakah PBD dilaporkan?

 • Tahap pencapaian murid dalam PBD dilaporkan melalui templat pelaporan dalam fail Excel yang digunakan secara dalam talian. Laporan ini disampaikan kepada murid dan ibu bapa sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

Bagaimanakah memastikan kualiti pentaksiran bilik darjah yang dilaksanakan?

 • Pentadbir sekolah melakukan pemantauan, sementara guru dalam panitia semua mata pelajaran berbincang dan menyelaraskan kaedah dan instrumen pentaksiran yang digunakan. Guru-guru dalam panitia yang sama juga melakukan moderasi (perbincangan) untuk menilai pencapaian murid secara objektif.

Siapakah jawatankuasa pemantauan kualiti PBD?

 • Jawatankuasa ini diwujudkan di peringkat sekolah dan biasanya terdiri daripada pelbagai pihak, termasuk pengetua, penolong kanan pentadbiran, penolong kanan hal ehwal murid, penolong kanan kokurikulum, penolong kanan petang, penolong kanan pendidikan khas, guru kanan mata pelajaran atau ketua bidang, guru cemerlang, jurulatih utama, serta mana-mana guru yang dilantik oleh pengetua.
Menarik lain :  8 Biasiswa Pelajar Malaysia Universiti di Korea

Berapa kerap TP PBD perlu dilaporkan?

 • Paling kurang, PBD perlu dilaporkan sebanyak 2 kali setahun.

Apakah saluran yang disediakan bagi mendapatkan maklumat berkaitan KSSM?

 • Maklumat berkaitan KSSM boleh didapati melalui buku panduan, portal http://bpk.moe.gov.my/  Jabatan Pendidikan Negeri (JPN), dan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD).

Adakah BPK menyediakan rekod transit?

 • BPK tidak menyediakan rekod transit. Rekod boleh dijana dalam bentuk dokumen seperti rekod pengajaran, buku catatan guru, senarai semak, templat pelaporan Excel, atau tempat lain yang sesuai untuk merekod maklumat.

Adakah templat pelaporan TP PBD yang baharu ini untuk semua Tahun dan Tingkatan?

 • Templat pelaporan PBD yang baharu disediakan mengikut tahun dan tingkatan dalam kurikulum KSSR (Semakan 2017) dan KSSM. Ini bermakna bahawa setiap tahun akan ada templat pelaporan baru untuk tahun atau tingkatan tertentu.

Apa perbezaan Tahap Penguasaan Umum dengan Tahap Penguasaan Keseluruhan?

 • Tahap Penguasaan Umum merujuk kepada tahap penguasaan yang digunakan oleh semua mata pelajaran sebagai asas untuk membentuk Standard Prestasi mata pelajaran tersebut. Sementara itu, Tahap Penguasaan Keseluruhan adalah penentuan tahap penguasaan pada akhir tahun persekolahan bagi mata pelajaran tertentu.
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments